Uitgeverij Esuberanza

Uw boek uitgegeven door Esuberanza

Uitgeverij Esuberanza staat open voor de uitgave van uw boek. Kernthema’s van het fonds zijn LHBT en religie, maar in principe is alles mogelijk. Als het maar goed geschreven is.

Doorslaggevend is steeds: vindt uitgever Ineke Lautenbach het de moeite waard?

Wat kost het en wat levert het op?

boekenrouteDe kosten van publicatie zijn afhankelijk van de hoeveelheid werk die nodig is om uw manuscript om te zetten in een boek. Het minimum tarief is EUR 484 (dat is inclusief 21% BTW). Daarvoor verschijnt uw boek als pocket met een eenvoudige omslag en als e-book. U krijgt 5 present exemplaren om zelf te houden of om weg te geven.

Van de verkochte boeken ontvangt u een percentage van de opbrengst ex.BTW als royalty. Royalties worden eens per jaar uitbetaald over de in het voorgaande kalenderjaar werkelijk door Uitgeverij Esuberanza ontvangen opbrengsten.

Wat is de oplage en hoe gaat de verkoop?

Logo amazon.comDe oplage wordt deels bepaald door uzelf en deels door uw lezers. Uitgeverij Esuberanza werkt met Printing on Demand. Dit betekent dat een boek wordt gedrukt als het besteld en betaald is. Er is dus geen voorraad.

Wilt u zelf een voorraad hebben om in uw omgeving te verkopen, dan bestelt u als consument een aantal exemplaren en verkoopt die door. U  investeert in uw eigen voorraad en hebt zelf in de hand hoeveel dat is. Uiteraard ontvangt u royalties over de exemplaren die u op deze manier aanschaft.

En de marketing?

Logo KoboDie doet u grotendeels zelf. U hebt een boek geschreven waar u trots op bent. Laat het weten in uw omgeving, via sociale media en de lokale pers!

Uiteraard komt uw boek op deze website, op boekenroute.nl, op amazon.com (en alle lokale Amazon sites) en op store.kobobooks.com (voor e-books).

Hoe stuurt u uw manuscript?

In eerste instantie stuurt u niet uw hele manuscript. Op basis van een samenvatting en een fragment, beide maximaal 500 woorden, krijgt Esuberanza een goede eerste indruk. Neem contact om uw stukken te kunnen sturen.

Als Esuberanza niet geïnteresseerd is laat ze u dat weten. Maar als ze meer wil lezen zal ze vragen om meer. En wie weet leidt dat tot uw boek in druk en als e-book!

Voorwaarden voor het basis tarief

Om voor het basistarief in aanmerking te komen moet uw manuscript aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • manuscript aangeleverd in als .txt bestand, dus zonder opmaak
  • inhoudsopgave, waarmee de juiste hoofdstukindeling gemaakt kan worden
  • lengte manuscript maximaal 60.000 woorden
  • maximaal 10 afbeeldingen, aangeleverd als .jpg en minimaal 300 bpi
  • eenvoudige door mij ontworpen omslag of een omslag gebaseerd op een aangeleverde afbeelding
  • voor alle afbeeldingen geldt: het copyright moet geregeld zijn
  • het formaat van uw boek is 210 x 143 mm.