Webshop van Uitgeverij Esuberanza

And GOD saw it all was very good

Parallel aan de bisschoppensynode in oktober 2015 in Rome vond een LHBT conferentie plaats. Daar is het boek And GOD saw it all was very good gepresenteerd. Het boek is het resultaat van een project van het European Forum of LGBT Christian Groups. Het bevat zo'n 30 autobiografische verhalen van Rooms Katholieke LHBT-ers uit heel Europa.

Al snel zijn vertaalprojecten gestart met als resultaat diverse edities!

Alle boeken van het project

Cover And God saw it all was very goodCover Und GOTT sah, dass es sehr gut warCover Et Dieu vit que tout cela était très bon